Danh mục sản phẩm

HCVR4104HS-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4104HS

HCVR4104HS-S3

DHI-HCVR5432L-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5432L-S2

DHI-HCVR5432L-S2

HCVR7104H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7104H

HCVR7104H-S2

HCVR5104H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5104H

HCVR5104H-S2

DHI-HCVR4224AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4224AN-S2

DHI-HCVR4224AN-S2

HCVR4104C-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4104C

HCVR4104C-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-32-4K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR608-32-4K

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-32-4K

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4108HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5232-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5232-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5232-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5208-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5208-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5208-4KS2

HCVR4108HS-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4108HS

HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4232-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4232-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4232-4KS2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5108HS-4KL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5108HS-4KL

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5108HS-4KL

Đầu ghi hình HDCVI XVR4116HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4116HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4116HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4208-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4208-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4208-4KS2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5116H-4KL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5116H-4KL

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5116H-4KL

Đầu ghi hình HDCVI XVR5108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5108HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5108HS-S2

HCVR4108C-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4108C

HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-64-4K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR608-64-4K

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-64-4K

Đầu ghi hình HDCVI XVR5216AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5216AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5216AN-S2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104H-4M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5104H-4M

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104H-4M

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4104-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4104-W

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4104-W

HCVR5116H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5116H

HCVR5116H-S2

DHI-HCVR5424L-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5424L-S2

DHI-HCVR5424L-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5104HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5104HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5104HS-S2

HCVR5216A-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5216A

HCVR5216A-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5416-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5416-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5416-4KS2

ĐẦU GHI HÌNH HDCVI XVR4104C-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4104C-S2

ĐẦU GHI HÌNH HDCVI XVR4104C-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5232AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5232AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5232AN-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2104HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR2104HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2104HS-S2

HCVR4116HS-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4116HS

HCVR4116HS-S3

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới HCVR7216AN-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7216AN-S3

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới HCVR7216AN-S3

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5216AN-4KL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5216AN-4KL

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5216AN-4KL

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5864-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5864-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5864-4KS2

HCVR4108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4108HS

HCVR4108HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108C-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4108C-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108C-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5832-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5832-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5832-4KS2

HCVR7104H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7104H

HCVR7104H-S2

DHI-HCVR4232AN-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4232AN-S3

DHI-HCVR4232AN-S3

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4216-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4216-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4216-4KS2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4104HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4104HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4104HS-S2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5432L- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5432L

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5432L

HCVR5216AN-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5216AN

HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình HDCVI XVR5116HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5116HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5116HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4116HS-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4116HS-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4116HS-4KS2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104C-4M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5104C-4M

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104C-4M

HCVR4104C-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4104C

HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4108HS-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4108HS-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4108HS-4KS2

HCVR5108H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5108H

HCVR5108H-S2

HCVR5216AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5216AN

HCVR5216AN-S2

HCVR7108H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7108H

HCVR7108H-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR2108HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2108HS-S2

HCVR5104H-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5104H

HCVR5104H-S3

HCVR5108H-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5108H

HCVR5108H-S3

HCVR5116H-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5116H

HCVR5116H-S3

HCVR4116HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4116HS

HCVR4116HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5216-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5216-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5216-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5464-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5464-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5464-4KS2

iHCVR5104H-F- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

iHCVR5104H

iHCVR5104H-F

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5432-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5432-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5432-4KS2

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd