Danh mục sản phẩm

Bộ đọc mã thẻ từ HDS-K1F100-D8E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-K1F100-D8E

Bộ đọc mã thẻ từ HDS-K1F100-D8E

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON  HDS-TME401-TPL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TME401-TPL

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON HDS-TME401-TPL

Bộ điều khiển hướng dẫn đậu xe HDS-TPM400 (3T)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TPM400 (3T)

Bộ điều khiển hướng dẫn đậu xe HDS-TPM400 (3T)

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON  HDS-TCG225- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCG225

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON HDS-TCG225

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP345D-B

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D-B

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345-KB- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP345-KB

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345-KB

Barrier hàng rào trái-phải HDS-TMG403-LR (Bên phải)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TMG403-LR (Bên ph?i)

Barrier hàng rào trái-phải HDS-TMG403-LR (Bên phải)

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP145-B

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145-B

Thiết bị phát hiện xe vào ra HDS-TMG022- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TMG022

Thiết bị phát hiện xe vào ra HDS-TMG022

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145-K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP145-K

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145-K

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP145

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145

thiết bị đọc thẻ bluetooth HDS-TRI400-4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TRI400-4

thiết bị đọc thẻ bluetooth HDS-TRI400-4

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP345D-B

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D-B

Thẻ Bluetooth HDS-TRC400-4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TRC400-4

Thẻ Bluetooth HDS-TRC400-4

Màn hình hiển thị thông tin IS-TVL224-4-5EY- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IS-TVL224-4-5EY

Màn hình hiển thị thông tin IS-TVL224-4-5EY

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP345D-B

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D-B

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON  HDS-TPE100(1T)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TPE100(1T)

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON HDS-TPE100(1T)

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP345

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345

Module Led 1 hàng 3 số HDS-TVL121-3-6- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TVL121-3-6

Module Led 1 hàng 3 số HDS-TVL121-3-6

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON  HDS-TPE100(2T)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TPE100(2T)

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON HDS-TPE100(2T)

Barrier thẳng trái-phải HDS-TMG400-LL (Bên trái)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TMG400-LL (Bên trái)

Barrier thẳng trái-phải HDS-TMG400-LL (Bên trái)

led HDS-TVL121-9-6D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TVL121-9-6D

led HDS-TVL121-9-6D

Led 1 hàng trong nhà HDS-TVL121-3-6D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TVL121-3-6D

Led 1 hàng trong nhà HDS-TVL121-3-6D

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP345D

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345D

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145-KB- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP145-KB

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP145-KB

Bộ cấp thẻ bluetooth HDS-TRD400-4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TRD400-4

Bộ cấp thẻ bluetooth HDS-TRD400-4

Bộ điều khiển hướng dẫn đậu xe HDS-TPM400-P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TPM400-P

Bộ điều khiển hướng dẫn đậu xe HDS-TPM400-P

Thiết bị điều khiển đầu cuối HDPARAGON HDS-TPE100(4T)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TPE100(4T)

Thiết bị điều khiển đầu cuối HDPARAGON HDS-TPE100(4T)

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON  HDS-TME402-TRL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TME402-TRL

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON HDS-TME402-TRL

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON  HDS-TME402-TPL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TME402-TPL

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON HDS-TME402-TPL

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON  HDS-TME401-TRL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TME401-TRL

Camera chuyên dùng bãi đỗ xe hơi thông minh HDPARAGON HDS-TME401-TRL

Bộ cấp thẻ bluetooth HDS-TRC100-5- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TRC100-5

Bộ cấp thẻ bluetooth HDS-TRC100-5

Led 1 hàng trong nhà HDS-TVL121-6-6D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TVL121-6-6D

Led 1 hàng trong nhà HDS-TVL121-6-6D

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345-K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TCP345-K

Camera hướng dẫn đậu xe HDS-TCP345-K

Barrier hàng rào trái-phải HDS-TMG403-LL (Bên trái)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TMG403-LL (Bên trái)

Barrier hàng rào trái-phải HDS-TMG403-LL (Bên trái)

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd