Danh mục sản phẩm

Camera IP HdParagon HDS-6520D-IO- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-6520D-IO

Camera IP HdParagon HDS-6520D-IO

Camera HD HDS-5882TVI-IRM 1 Megapixel- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5882TVI-IRM

Camera HD HDS-5882TVI-IRM 1 Megapixel

Nút nhấn khẩn cấp HDS-B1530- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-B1530

Nút nhấn khẩn cấp HDS-B1530

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh HDS-7204TVI-MB- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-MB

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh HDS-7204TVI-MB

Camera IP HdParagon HDS-6520ET-IO- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-6520ET-IO

Camera IP HdParagon HDS-6520ET-IO

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh HDS-7204TVI-MB/3G- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-MB/3G

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh HDS-7204TVI-MB/3G

Micro đàm thoại HDS-MC1350- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-MC1350

Micro đàm thoại HDS-MC1350

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh HDS-7204TVI-MB/3GW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-MB/3GW

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh HDS-7204TVI-MB/3GW

Màn hình LCD trên xe hơi, 7

HDS-LCD1300

Màn hình LCD trên xe hơi, 7" HDS-LCD1300

HDS-5882TVI-IM- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5882TVI-IM

HDS-5882TVI-IM

HDS-5882TVI-IM/A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5882TVI-IM/A

HDS-5882TVI-IM/A

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd