Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204HFW-HDMI

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216HFW-HDMI 16 kênh

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208HFW-HDMI 8 kênh

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-8116HCI-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116HCI-SE

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-8116HCI-SE

Đầu ghi hình 8 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 8 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H.264, HDMI HDS-7208HVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208HVI-HDMI 8 kênh

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H.264, HDMI HDS-7208HVI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-8116HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116HFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-8116HFI-HDMI

Đầu ghi hình chuyên dụng cho máy ATM ATMDR-8104HLI-ST- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ATMDR-8104HLI-ST

Đầu ghi hình chuyên dụng cho máy ATM ATMDR-8104HLI-ST

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF). Hổ trợ RAID0,1,5,10. HDS-7416HFI-RT- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7416HFI-RT

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF). Hổ trợ RAID0,1,5,10. HDS-7416HFI-RT

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H.264, HDMI HDS-7204HVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204HVI-HDMI 4 kênh

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H.264, HDMI HDS-7204HVI-HDMI

Đầu ghi hình 4 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304HFI-HDMI 4 kênh

Đầu ghi hình 4 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 32 kênh, HDMI chuẩn H.264 HDS-7332CFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332CFI-HDMI

Đầu ghi hình 32 kênh, HDMI chuẩn H.264 HDS-7332CFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H.264, HDS-7216HVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216HVI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H.264, HDS-7216HVI-HDMI

Đầu ghi hình 24, HDMI chuẩn H.264 HDS-7324CFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7324CFI-HDMI

Đầu ghi hình 24, HDMI chuẩn H.264 HDS-7324CFI-HDMI

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/PE (16 cổng PoE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K/PE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/PE (16 cổng PoE)

Đầu ghi hình IP 64 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9664I-RT (Hổ trợ RAID)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-RT

Đầu ghi hình IP 64 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9664I-RT (Hổ trợ RAID)

Đầu ghi hình IP 32 kênh HDS-N9632I-XH (16 ổ cứng)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-XH

Đầu ghi hình IP 32 kênh HDS-N9632I-XH (16 ổ cứng)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7632I-4K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hình IP 16 kênh HDS-N7616I-POE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7616I-POE

Đầu ghi hình IP 16 kênh HDS-N7616I-POE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97128I-24HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/16HD 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-4K/16HD 32 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/16HD 32 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K/P (16 kênh, tích h?p 16 c?ng POE)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoEHDS-N7608I-POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7608I-POE

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoEHDS-N7608I-POE

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng HDS-N9664I-XH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-XH

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng HDS-N9664I-XH

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-TP50-12DT(4T)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TP50-12DT(4T)

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-TP50-12DT(4T)

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K 16 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K 16 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K 16 kênh

Đầu ghi hình IP HDS-N97256I-24HD 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-24HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP HDS-N97256I-24HD 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7608I-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7732I-4K/E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7732I-4K/E

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7732I-4K/E

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9632I-SH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-SH

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9632I-SH

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HDS-N7604I-POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7604I-POE

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HDS-N7604I-POE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97256I-16HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7608I-SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7608I-SP

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7608I-SP

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/16HD 64 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-4K/16HD 64 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/16HD 64 kênh

Đầu ghi hình IP HDS-N97128I-16HD 128 kênh hổ trợ 16 ổ cứng và RAID0,1,5,10- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97128I-16HD

Đầu ghi hình IP HDS-N97128I-16HD 128 kênh hổ trợ 16 ổ cứng và RAID0,1,5,10

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/8HD 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-4K/8HD 32 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/8HD 32 kênh

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7616I-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7616I-SE

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7616I-SE

Đầu ghi hình IP 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-16HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9632I-RT (Hổ trợ RAID)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-RT

Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9632I-RT (Hổ trợ RAID)

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9664I-SH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-SH

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9664I-SH

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3GW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N5504MB/3GW

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3GW

Camera IP HdParagon HDS-N5504MB- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N5504MB

Camera IP HdParagon HDS-N5504MB

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K/E

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/E

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3G- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N5504MB/3G

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3G

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp HDS-N7616I-ST- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7616I-ST

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp HDS-N7616I-ST

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-POE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-POE

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/8HD 64 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-4K/8HD 64 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/8HD 64 kênh

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7604I-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7604I-SE

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7604I-SE

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7708I-ST- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7708I-ST

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7708I-ST

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),Hybrid DVR HDS-H9016HFI-SH (16 analog+16 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9016HFI-SH (16 analog+16 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),Hybrid DVR HDS-H9016HFI-SH (16 analog+16 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7616HFW-ST (16 analog+16 IP. Max 32 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7616HFW-ST (16 analog+16 IP. Max 32 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7616HFW-ST (16 analog+16 IP. Max 32 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7608HFW-ST (8 analog+8 IP. Max 16 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)

Hybrid DVR HDS-H9008-IP-TVI (8 TVI+10 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Hybrid DVR HDS-H9008-IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7604HFW-ST (4 analog+4 IP. Max 8 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7604HFW-ST (4 analog+4 IP. Max 8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7604HFW-ST (4 analog+4 IP. Max 8 IP)

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108FTVI-HDMI 8 kênh, 8SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108FTVI-HDMI 8 kênh, 8SATA

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-BX/N

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/K 16 kênh 2SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/K 16 kênh 2SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-BX/N

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7208TVI-HDMI/K 8 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7208TVI-HDMI/K 8 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 8 kênh HDS-7308TVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI/K 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 8 kênh HDS-7308TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8132TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8132TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8132TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208QTVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204QTVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4 kênh HDS-7304TVI-HDMI/K 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI/K 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4 kênh HDS-7304TVI-HDMI/K 4 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI 16 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216QTVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI 16 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7216TVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7216TVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108TVI-HDMI 8 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108TVI-HDMI 8 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVIHDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVIHDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 16 kênh HDS-H7616IP-TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7616IP-TVI

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 16 kênh HDS-H7616IP-TVI

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8132TVI-HDMI 32 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8132TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8132TVI-HDMI 32 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh 5MP Turbo HD HDS-7204FTVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh 5MP Turbo HD HDS-7204FTVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Đầu ghi hình Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7204TVI-HDMI/K 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7204TVI-HDMI/K 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/S

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-BX

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX 8 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8104FTVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8104FTVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8124TVI-HDMI 24 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8124TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8124TVI-HDMI 24 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-7208FTVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-7208FTVI-HDMI

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 4 kênh HDS-H7604IP-TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7604IP-TVI

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 4 kênh HDS-H7604IP-TVI

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu ghi hình HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-BX

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh,1 SATA

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/N

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDparagon HDS-7332FTVI-HDMI/K 32 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332FTVI-HDMI/K 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDparagon HDS-7332FTVI-HDMI/K 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7332TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7332TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/KE 16 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/KE 16 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW1016POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-SW1016POE

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW1016POE

Switch cấp nguồn PoE 24 Port DS-3E0326P-E/M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-3E0326P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 24 Port DS-3E0326P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW1024POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-SW1024POE

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW1024POE

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW108POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-SW108POE

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW108POE

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW108POE/M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-SW108POE/M

Switch cấp nguồn PoE 8 Port HDS-SW108POE/M

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd