Danh mục sản phẩm

Camera bán cầu hồng ngoại chống ngược sáng 700TVL (WDR Dome) HDS-52A1P-AVPIR2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-52A1P-AVPIR2

Camera bán cầu hồng ngoại chống ngược sáng 700TVL (WDR Dome) HDS-52A1P-AVPIR2

Camera hồng ngoại thông minh 720TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-5785P-IR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5785P-IR3

Camera hồng ngoại thông minh 720TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-5785P-IR3

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 700TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-5782P-IR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5782P-IR3

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 700TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-5782P-IR3

Camera dome hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-5785P-IR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5785P-IR

Camera dome hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-5785P-IR

Camera thân hồng ngoại thông minh 600TVL HDS-1582P-VFIR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1582P-VFIR3

Camera thân hồng ngoại thông minh 600TVL HDS-1582P-VFIR3

Camera hồng ngoại chống ngược sáng 700TVL (WDR Camera) HDS-12A1P-VFIR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-12A1P-VFIR3

Camera hồng ngoại chống ngược sáng 700TVL (WDR Camera) HDS-12A1P-VFIR3

Camera hồng ngoại thông minh 720TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-1785P-IR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1785P-IR3

Camera hồng ngoại thông minh 720TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-1785P-IR3

Camera hồng ngoại thông minh 700TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-1782P-IR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1782P-IR3

Camera hồng ngoại thông minh 700TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-1782P-IR3

Camera dome hồng ngoại thông minh 700TVL HDS-1782P-IR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1782P-IR

Camera dome hồng ngoại thông minh 700TVL HDS-1782P-IR

Camera hồng ngoại thông minh tầm xa 700TVL HDS-1782P-IR5- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1782P-IR5

Camera hồng ngoại thông minh tầm xa 700TVL HDS-1782P-IR5

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-5785P-VFIR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5785P-VFIR3

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-5785P-VFIR3

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 600TVL HDS-5582P-VFIR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5582P-VFIR3

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 600TVL HDS-5582P-VFIR3

Camera hồng ngoại thông minh 720TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-1785P-IR5- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1785P-IR5

Camera hồng ngoại thông minh 720TVL (hồng ngoại tầm xa) HDS-1785P-IR5

Camera thân hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-1785P-VFIR3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1785P-VFIR3

Camera thân hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-1785P-VFIR3

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 700TVL HDS-5782P-IR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5782P-IR

Camera bán cầu hồng ngoại thông minh 700TVL HDS-5782P-IR

Camera thân ống kính rời 700TVL HDS-1782P-WBX- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1782P-WBX

Camera thân ống kính rời 700TVL HDS-1782P-WBX

Camera HD Paragon HDS-5782P-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-5782P-A

Camera HD Paragon HDS-5782P-A

Camera thân hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-1785P-IR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-1785P-IR

Camera thân hồng ngoại thông minh 720TVL HDS-1785P-IR

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd