Danh mục sản phẩm

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8250LIR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8250LIR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8250LIR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7230IR-A (2 MP, ZOOM 30X 4.3~129mm)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7230IR-A (2 MP, ZOOM 30X 4.3~129mm)

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7230IR-A (2 MP, ZOOM 30X 4.3~129mm)

Camera HD-Paragon HDS-PT7184IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7184IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7184IR-A

HDS-PT5304H-DN (2M, PTZ)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

S-PT5304H-DN

HDS-PT5304H-DN (2M, PTZ)

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8250IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8250IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8250IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7220IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7220IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7220IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT2220IRPW (2 MP PT) Wifi + Âm thanh/báo động- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT2220IRPW (2 MP PT) Wifi + Âm thanh/báo d?ng

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT2220IRPW (2 MP PT) Wifi + Âm thanh/báo động

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5232-A Ngoài trời- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5232-A Ngoài tr?i

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5232-A Ngoài trời

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7530IR-A (5MP, 30X, H.265+) 5.9~177mm- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7530IR-A (5MP, 30X, H.265+) 5.9~177mm

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7530IR-A (5MP, 30X, H.265+) 5.9~177mm

Camera HdParagon chuyên dụng DarkfighterX HDS-PT8225IR-AX- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8225IR-AX

Camera HdParagon chuyên dụng DarkfighterX HDS-PT8225IR-AX

Camera HD-Paragon HDS-PT7276IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7276IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7276IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8436IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8436IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8436IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT6225IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT6225IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT6225IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7220IR-A/D (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7220IR-A/D (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7220IR-A/D (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7222IR-A (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7222IR-A (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7222IR-A (2 MP, ZOOM 20X 4.7~94mm)

Camera HD-Paragon HDS-PT7174IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7174IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7174IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT5274-A ngoài trời- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5274-A

Camera HD-Paragon HDS-PT5274-A ngoài trời

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5204IR-A (2M, PTZ) 2.8~12mm- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5204IR-A (2M, PTZ) 2.8~12mm

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5204IR-A (2M, PTZ) 2.8~12mm

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5215IR-A Zoom 15X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5215IR-A Zoom 15X

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5215IR-A Zoom 15X

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5225-A3 Trong nhà- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5225-A3 Trong nhà

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5225-A3 Trong nhà

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8436LIR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8436LIR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8436LIR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7274IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7274IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7274IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7430IR-A (4MP, 30X, H.265+) 4.3~129mm- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7430IR-A (4MP, 30X, H.265+) 4.3~129mm

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7430IR-A (4MP, 30X, H.265+) 4.3~129mm

Camera HD-Paragon HDS-PT7176IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7176IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7176IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7232IR-A  zoom 32X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7232IR-A zoom 32X

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7232IR-A zoom 32X

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8836IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8836IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8836IR-A

Camera HdParagon chuyên dụng DarkfighterX HDS-PT9523IR-AE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT9523IR-AE

Camera HdParagon chuyên dụng DarkfighterX HDS-PT9523IR-AE

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT8236LIR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8236LIR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT8236LIR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7225IR-A Zoom 25X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7225IR-A Zoom 25X

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7225IR-A Zoom 25X

Camera HD-Paragon HDS-PT5284-A3  Âm trần- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5284-A3

Camera HD-Paragon HDS-PT5284-A3 Âm trần

Camera HD-Paragon HDS-PT5274-A0  Trong nhà- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5274-A0

Camera HD-Paragon HDS-PT5274-A0 Trong nhà

Camera HD-Paragon HDS-PT5284-A  Ngoài trời- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5284-A Ngoài trời

Camera HD-Paragon HDS-PT5284-A Ngoài trời

Camera HD-Paragon HDS-PT7286IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7286IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7286IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7284IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7284IR-A

Camera HD-Paragon HDS-PT7284IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7225IR-A/D Zoom 25X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7225IR-A/D Zoom 25X

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7225IR-A/D Zoom 25X

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT6236IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT6236IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT6236IR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7225IR-A/H  zoom 25X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7225IR-A/H zoom 25X

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7225IR-A/H zoom 25X

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT8836LIR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8836LIR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT8836LIR-A

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5225H-DN (Ngoài trời) (Trong nhà) Zoom 25X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5225H-DN (Ngoài tr?i) (Trong nhà) Zoom 25X

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5225H-DN (Ngoài trời) (Trong nhà) Zoom 25X

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5225-A Ngoài trời- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5225-A Ngoài tr?i

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5225-A Ngoài trời

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5215H-DN (2MP, PTZ) ZOOM 15X 5~75mm H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5215H-DN (2MP, PTZ) ZOOM 15X 5~75mm H.265+

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5215H-DN (2MP, PTZ) ZOOM 15X 5~75mm H.265+

camera HDparagon HDS-2052IRPH (H265+, 5 M)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-2052IRPH (H265+, 5 M)

camera HDparagon HDS-2052IRPH (H265+, 5 M)

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8225IR-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT8225IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT8225IR-A

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT6225-DN 2M, Zoom 25X f=5.7mm to 142.5mm (H265+)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT6225-DN 2M, Zoom 25X f=5.7mm to 142.5mm (H26

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT6225-DN 2M, Zoom 25X f=5.7mm to 142.5mm (H265+)

Camera HD-Paragon HDS-PT5274-A3  Âm trần- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5274-A3

Camera HD-Paragon HDS-PT5274-A3 Âm trần

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5232-A3 Trong nhà- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5232-A3 Trong nhà

Camera HdParagon Speed dome IP HDS-PT5232-A3 Trong nhà

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5304H-DN (2M, PTZ) 2.8~12mm- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5304H-DN (2M, PTZ) 2.8~12mm

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT5304H-DN (2M, PTZ) 2.8~12mm

Camera HD-Paragon HDS-PT5284-A0  Trong nhà- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT5284-A0

Camera HD-Paragon HDS-PT5284-A0 Trong nhà

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7420IR-A (4MP, 20X, H.265+) 4.7~94mm- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-PT7420IR-A (4MP, 20X, H.265+) 4.7~94mm

Camera HdParagon Speeddome Ip HDS-PT7420IR-A (4MP, 20X, H.265+) 4.7~94mm

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd