Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2/8P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7616NI-E2/8P

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2/8P

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I8 64 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I8 64 kênh

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7316HQHI-K4 16 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7316HQHI-K4 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7316HQHI-K4 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HGHI-SH 4 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8104HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HGHI-SH 4 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-96256NI-I16 256 kênh 16 HDD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-96256NI-I16 256 kênh 16 HDD

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-96256NI-I16 256 kênh 16 HDD

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -E1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7108HGHI -E1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -E1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7316HUHI-K4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7316HUHI-K4

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7316HUHI-K4

DS-96256NI-F16 256 kênh 16 HDD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-96256NI-F16

DS-96256NI-F16 256 kênh 16 HDD

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8124HQHI-K8 24 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

0DS-8124HQHI-K8 24 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8124HQHI-K8 24 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HGHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HUHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp DS-7608NI-E2/8P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7608NI-E2/8P

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp DS-7608NI-E2/8P

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I8 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I8 32 kênh

Đầu ghi hình HD-TVI 4816 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p.- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7308HQHI-F4/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4816 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p.

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7104HGHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-F1/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-F1/S

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-F1/S

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K2 (Không hỗ trợ cổng Alarm)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-K2 (Không h? tr? c?ng Alarm)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K2 (Không hỗ trợ cổng Alarm)

Đầu ghi hình IP 16 kênh DS-7716NI-E4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-E4

Đầu ghi hình IP 16 kênh DS-7716NI-E4

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4/8/16 DS-7204HGHI-F1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4/8/16 DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7604NI-K1/4P (4 PoE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7604NI-K1/4P (4 PoE)

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7604NI-K1/4P (4 PoE)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HQHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8104HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4 16 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-I4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4 16 kênh

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8104HQHI-F8/N 4 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HQHI-K1/P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2 chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7616NI-E2

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2 chuẩn H.264

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7304HUHI-K4 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7304HUHI-K4 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7304HUHI-K4 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7308HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7116HQHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7116HQHI-F1/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7116HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-F1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7604NI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7604NI-K1

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7604NI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-SH 16 kênh, 2 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-SH 16 kênh, 2 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HUHI-F2/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-F2/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HUHI-F2/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HGHI-SH 8 kênh, 8SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8108HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HGHI-SH 8 kênh, 8SATA

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích h?p 16 c?ng POE)

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7604HUHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I16 64 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I16 64 kênh

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8132HUHI-K8 32 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8132HUHI-K8 32 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8132HUHI-K8 32 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh DS-7216HUHI-F2/N Turbo HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HUHI-F2/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh DS-7216HUHI-F2/N Turbo HD

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HQHI-K2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7104HQHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HGHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7608NI-E1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HQHI-K2/P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình HD-TVI S-7204HGHI-E1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

S-7204HGHI-E1

Đầu ghi hình HD-TVI S-7204HGHI-E1

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7732NI-K4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HUHI-K1/P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HUHI-K1/P

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HUHI-K1/P

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7608NI-K2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7608NI-K2

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7608NI-K2

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K2 (Alarm 8 in/ 4 out)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-K2 (Alarm 8 in/ 4 out)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K2 (Alarm 8 in/ 4 out)

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7308HQHI-K4 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7308HQHI-K4 8 kênh, 4 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7308HQHI-K4 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 7608NI-E2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7608NI-E2

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 7608NI-E2

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-96128NI-I16 128 kênh 16 HDD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-96128NI-I16 128 kênh 16 HDD

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-96128NI-I16 128 kênh 16 HDD

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HGHI-SH 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HGHI-SH 4 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K2/P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-K2/P

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K2/P

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7304HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-SH 8 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-SH 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HQHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HGHI-SH 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7304HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HGHI-SH 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7608NI-K2/8P (8 PoE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7608NI-K2/8P (8 PoE)

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7608NI-K2/8P (8 PoE)

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7332HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HUHI-F2/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HUHI-F2/S

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HUHI-F2/S

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8116HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7616NI-K2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4 16 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-I4 16 kênh

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4 16 kênh

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7304HQHI-K4 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7304HQHI-K4 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7304HQHI-K4 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HQHI-F2/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HQHI-F2/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HQHI-F2/N

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7324HUHI-K4 24 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7324HUHI-K4 24 kênh, 4 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7324HUHI-K4 24 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7732NI-I4 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7732NI-I4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7732NI-I4 32 kênh

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-SH 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-SH 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-F2/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-F2/S

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-F2/S

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HGHI-SH 16 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8116HGHI-S

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HGHI-SH 16 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8108HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8SATA

Đầu ghi hình IP DS-7604NI-E1/GW 04 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7604NI-E1/GW

Đầu ghi hình IP DS-7604NI-E1/GW 04 kênh

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-F4/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7304HQHI-F4/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-F4/N

Đầu ghi hình IP 32 kênh DS-7732NI-E4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình IP 32 kênh DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8108HQHI-F8/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8108HQHI-F8/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8108HQHI-F8/N

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-K4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-K4

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-K4

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7108HQHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7332HUHI-K4 32 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7332HUHI-K4 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7332HUHI-K4 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7716NI-E4/16P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-E4/16P

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7716NI-E4/16P

Đầu ghi hình HD-TVI 4.8.16. kênh DS-7316HQHI-F4/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7316HQHI-F4/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4.8.16. kênh DS-7316HQHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7316HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HGHI-SH 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7308HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HGHI-SH 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-E1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HGHI-E1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-E1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HUHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HUHI-K1

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7616HUHI-F2/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7616HUHI-F2/N

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HGHI-SH 16 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7316HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HGHI-SH 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-K4/16P (16 cổng PoE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-K4/16P (16 c?ng PoE)

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7716NI-K4/16P (16 cổng PoE)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HUHI-K2 (Không hỗ trợ cổng Alarm)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HUHI-K2 (Không h? tr? c?ng Alarm)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HUHI-K2 (Không hỗ trợ cổng Alarm)

Đầu ghi hình IP DS-96128NI-F16 128 kênh 16 HDD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-96128NI-F16

Đầu ghi hình IP DS-96128NI-F16 128 kênh 16 HDD

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HUHI-F1/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HUHI-F1/S

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HUHI-F1/S

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7324HQHI-K4 24 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7324HQHI-K4 24 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7324HQHI-K4 24 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7116HQHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7116HQHI-K1

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7308HUHI-K4 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7308HUHI-K4 8 kênh, 4 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7308HUHI-K4 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1 chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7604NI-E1

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1 chuẩn H.264

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HQHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HQHI-K1

DS-7608NI-E2/GW 08 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7608NI-E2/GW

DS-7608NI-E2/GW 08 kênh

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-F1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I16 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I16 32 kênh

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8132HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-F1/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-F1/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7608HUHI-F2/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-SH 4 kênh, 1 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-SH 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8124HUHI-K8 24 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8124HUHI-K8 24 kênh, 8 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8124HUHI-K8 24 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình IP DS-7616NI-E2/GW 16 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7616NI-E2/GW

Đầu ghi hình IP DS-7616NI-E2/GW 16 kênh

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HUHI-K1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7204HUHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7204HUHI-K1

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HQHI-K2/P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-E1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HGHI-E1

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-E1

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8116HQHI-F8/N 16 kênh, 8 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8132HQHI-K8 32 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8132HQHI-K8 32 kênh, 8 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-8132HQHI-K8 32 kênh, 8 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7616HI-ST- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7616HI-ST

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7616HI-ST

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1/4P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7604NI-E1/4P

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1/4P

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-F8/N Full HD 1080p- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-8104HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-F8/N Full HD 1080p

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7732NI-I4 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7732NI-I4 32 kênh

Đầu ghi hình Hikvision IP Ultra HD 4K DS-7732NI-I4 32 kênh

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7332HQHI-K4 32 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7332HQHI-K4 32 kênh, 4 SATA

Ðầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7332HQHI-K4 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7716NI-I4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HUHI-K2 (Alarm 16 in/ 4 out)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-7216HUHI-K2 (Alarm 16 in/ 4 out)

Đầu ghi hình Camera Hikvision HD-TVI DS-7216HUHI-K2 (Alarm 16 in/ 4 out)

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd