Danh mục sản phẩm

Switch cấp nguồn PoE 8 Port DS-3E0109P-E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-3E0109P-E

Switch cấp nguồn PoE 8 Port DS-3E0109P-E

Bộ truyền tải video wifi 2.4G chuyên dùng trong thang máy DS-3WF01C-2N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-3WF01C-2N

Bộ truyền tải video wifi 2.4G chuyên dùng trong thang máy DS-3WF01C-2N

Switch cấp nguồn PoE 16 Port DS-3E0318P-E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-3E0318P-E

Switch cấp nguồn PoE 16 Port DS-3E0318P-E

Switch cấp nguồn PoE 8 Port DS-3E0109P-E/M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-3E0109P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 8 Port DS-3E0109P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 24 Port DS-3E0326P-E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-3E0326P-E

Switch cấp nguồn PoE 24 Port DS-3E0326P-E

Switch cấp nguồn PoE 16 Port DS-3E0318P-E/M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS-3E0318P-E/M

Switch cấp nguồn PoE 16 Port DS-3E0318P-E/M

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd