Danh mục sản phẩm

Bộ quản lý trung tâm KX-DC04- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-DC04

Bộ quản lý trung tâm KX-DC04

Cảm biến hồng ngoại không dây KX-PIR8-w- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-PIR8-w

Cảm biến hồng ngoại không dây KX-PIR8-w

Chuông báo động không dây KX-Si10-w- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-Si10-w

Chuông báo động không dây KX-Si10-w

Bộ quản lý trung  KX-DC02- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-DC02

Bộ quản lý trung KX-DC02

Nút nhấn báo động khẩn cấp KX-BA02-w- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-BA02-w

Nút nhấn báo động khẩn cấp KX-BA02-w

Cảm biến hồng ngoại không dây KX-PIR12-w- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-PIR12-w

Cảm biến hồng ngoại không dây KX-PIR12-w

Đầu đọc thẻ  KX-DR02- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-DR02

Đầu đọc thẻ KX-DR02

Trung tâm báo động KX-AL02-w- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-AL02-w

Trung tâm báo động KX-AL02-w

Cảm biến cửa từ không dây KX-MD25-w- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-MD25-w

Cảm biến cửa từ không dây KX-MD25-w

Cam biến KX-AL01-w- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-AL01-w

Cam biến KX-AL01-w

Khóa từ cửa đơn ( manegtic) KX-SD01- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-SD01

Khóa từ cửa đơn ( manegtic) KX-SD01

Đầu đọc thẻ  KX-DR02- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-DR02

Đầu đọc thẻ KX-DR02

Đầu đọc thẻ  KX-DR01- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-DR01

Đầu đọc thẻ KX-DR01

Khóa từ chốt cửa đơn (drop bolt)  KX-SD02- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-SD02

Khóa từ chốt cửa đơn (drop bolt) KX-SD02

Khóa từ cửa đôi KX-DD01- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-DD01

Khóa từ cửa đôi KX-DD01

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd