Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hình tích hợp IP và Analog VANTECH VP-4700NVR2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-4700NVR2

Đầu ghi hình tích hợp IP và Analog VANTECH VP-4700NVR2

Đầu ghi hình 32 kênh Full D1 VANTECH VP-32500D1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-32500D1

Đầu ghi hình 32 kênh Full D1 VANTECH VP-32500D1

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VANTECH VP-1642HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-1642HD

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VANTECH VP-1642HD

Đầu ghi hình 16 kênh VANTECH VT-16800D1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-16800D1

Đầu ghi hình 16 kênh VANTECH VT-16800D1

Đầu ghi hình H.264 8 kênh 960H VANTECH VP-8960H- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-8960H

Đầu ghi hình H.264 8 kênh 960H VANTECH VP-8960H

Đầu ghi hình 8 kênh VANTECH VT-8800D1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-8800D1

Đầu ghi hình 8 kênh VANTECH VT-8800D1

Đầu ghi hình HD-SDI 4 kênh VANTECH VP-480- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-480

Đầu ghi hình HD-SDI 4 kênh VANTECH VP-480

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8100E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-8100E

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8100E

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VANTECH VP-844HB- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-844HB

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VANTECH VP-844HB

Đầu ghi hình camera IP 16  kênh VANTECH VP-1640HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-1640HD

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VANTECH VP-1640HD

Đầu ghi hình 16 kênh VANTECH VT-16900- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-16900

Đầu ghi hình 16 kênh VANTECH VT-16900

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VT-4100E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-4100E

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VT-4100E

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 16 kênh VANTECH VP-1680- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-1680

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 16 kênh VANTECH VP-1680

Đầu ghi hình VANTECH VT-8800S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-8800S

Đầu ghi hình VANTECH VT-8800S

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VANTECH VP-444HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-444HD

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VANTECH VP-444HD

Đầu ghi hình camera IP 24 kênh VANTECH VP-2442HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-2442HD

Đầu ghi hình camera IP 24 kênh VANTECH VP-2442HD

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VT-16800H- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-16800H

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VT-16800H

Đầu ghi hình H.264 4 kênh VANTECH VT-4900S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-4900S

Đầu ghi hình H.264 4 kênh VANTECH VT-4900S

Đầu ghi hình HD-SDI 4 kênh VANTECH VP-490- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-490

Đầu ghi hình HD-SDI 4 kênh VANTECH VP-490

Đầu ghi hình H.264 8 kênh chuẩn Full D1 VANTECH VP-8500D1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-8500D1

Đầu ghi hình H.264 8 kênh chuẩn Full D1 VANTECH VP-8500D1

Đầu ghi hình H.264 16 kênh 960H VANTECH VP-16960H- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-16960H

Đầu ghi hình H.264 16 kênh 960H VANTECH VP-16960H

Đầu ghi hình hỗn hợp IP-Analog VANTECH VP-16700NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-16700NVR

Đầu ghi hình hỗn hợp IP-Analog VANTECH VP-16700NVR

Đầu ghi hình hỗn hợp IP-Analog VANTECH VP-4700NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-4700NVR

Đầu ghi hình hỗn hợp IP-Analog VANTECH VP-4700NVR

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VP-1690- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-1690

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VP-1690

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh VANTECH VT-16800H4- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-16800H4

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh VANTECH VT-16800H4

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8200S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-8200S

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8200S

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8900- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-8900

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8900

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VT-16100E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-16100E

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VT-16100E

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VT-4900- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-4900

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VT-4900

Đầu ghi camera 16 kênh VANTECH VT-16800HL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-16800HL

Đầu ghi camera 16 kênh VANTECH VT-16800HL

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 8 kênh VANTECH VP-890- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-890

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 8 kênh VANTECH VP-890

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VANTECH VP-440HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-440HD

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VANTECH VP-440HD

Đầu ghi hình IP 4 kênh VANTECH VP-442HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-442HD

Đầu ghi hình IP 4 kênh VANTECH VP-442HD

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 4 kênh VANTECH VP-420HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-420HD

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 4 kênh VANTECH VP-420HD

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8800H- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-8800H

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VANTECH VT-8800H

Đầu ghi hình camera IP-Analog VANTECH VP-16700NVR2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-16700NVR2

Đầu ghi hình camera IP-Analog VANTECH VP-16700NVR2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VANTECH VP-1644HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-1644HD

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VANTECH VP-1644HD

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VT-16200S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-16200S

Đầu ghi hình H.264 16 kênh VANTECH VT-16200S

Đầu ghi hình HD-SDI 16 kênh VANTECH VP-1620HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-1620HD

Đầu ghi hình HD-SDI 16 kênh VANTECH VP-1620HD

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh H.264 VANTECH VP-842HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-842HD

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh H.264 VANTECH VP-842HD

VP-24500D1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-24500D1

VP-24500D1

Đầu ghi hình H.264 chuẩn 2CIF VANTECH VT-8100SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-8100SE

Đầu ghi hình H.264 chuẩn 2CIF VANTECH VT-8100SE

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VANTECH VP-840HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-840HD

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VANTECH VP-840HD

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh VANTECH VP-3242HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-3242HD

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh VANTECH VP-3242HD

Đầu ghi hình camera IP-Analog VANTECH VP-8700NVR2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-8700NVR2

Đầu ghi hình camera IP-Analog VANTECH VP-8700NVR2

Đầu ghi hình hỗn hợp IP- Analog VANTECH VP-8700NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-8700NVR

Đầu ghi hình hỗn hợp IP- Analog VANTECH VP-8700NVR

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 8 kênh VANTECH VP-820HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-820HD

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 8 kênh VANTECH VP-820HD

Đầu ghi hình Camera IP 128 kênh VANTECH VP-128NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-128NVR

Đầu ghi hình Camera IP 128 kênh VANTECH VP-128NVR

Đầu ghi hình 32 kênh VANTECH VT-32800D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-32800D

Đầu ghi hình 32 kênh VANTECH VT-32800D

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh VANTECH VT-4100EB- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-4100EB

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh VANTECH VT-4100EB

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh VANTECH VP-3240HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-3240HD

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh VANTECH VP-3240HD

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VT-4800S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-4800S

Đầu ghi hình 4 kênh VANTECH VT-4800S

Đầu ghi hình 4 kênh 960H VANTECH VT-4200- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VT-4200

Đầu ghi hình 4 kênh 960H VANTECH VT-4200

Đầu ghi hình H.264 16 kênh D1 VANTECH VP-16500D1- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-16500D1

Đầu ghi hình H.264 16 kênh D1 VANTECH VP-16500D1

Đầu ghi hình camera IP 24 kênh VANTECH VP-2440HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-2440HD

Đầu ghi hình camera IP 24 kênh VANTECH VP-2440HD

Đầu ghi hình H264 Full Effio 960H VANTECH VP-4960H- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-4960H

Đầu ghi hình H264 Full Effio 960H VANTECH VP-4960H

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 8 kênh VANTECH VP-880- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VP-880

Đầu ghi hình H.264 HD-SDI 8 kênh VANTECH VP-880

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd