Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hình 4 kênh H.264 QUESTEK QO-7204- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7204

Đầu ghi hình 4 kênh H.264 QUESTEK QO-7204

Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh QUESTEK QTD-6116ACVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTD-6116ACVI

Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh QUESTEK QTD-6116ACVI

Đầu ghi hình 8 kênh AHD QUESTEK QTX-6208AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6208AHD

Đầu ghi hình 8 kênh AHD QUESTEK QTX-6208AHD

Đầu ghi hình AHD 8 kênh QUESTEK QTX-6908AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6908AHD

Đầu ghi hình AHD 8 kênh QUESTEK QTX-6908AHD

Đầu ghi hình 8 kênh H.264 QUESTEK QTX-6108AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6108AHD

Đầu ghi hình 8 kênh H.264 QUESTEK QTX-6108AHD

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh QUESTEK QN-8416TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QN-8416TVI

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh QUESTEK QN-8416TVI

Đầu ghi hình 4 kênh AHD QUESTEK QN-8404AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QN-8404AHD

Đầu ghi hình 4 kênh AHD QUESTEK QN-8404AHD

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh QUESTEK QN-8404TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QN-8404TVI

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh QUESTEK QN-8404TVI

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh QUESTEK QNF-7016iNVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QNF-7016iNVR

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh QUESTEK QNF-7016iNVR

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh QUESTEK QNF-7004NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QNF-7004NVR

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh QUESTEK QNF-7004NVR

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh H.264 QUESTEK QTX-9004NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-9004NVR

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh H.264 QUESTEK QTX-9004NVR

Đầu ghi hình 16 kênh AHD QUESTEK QN-8416AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QN-8416AHD

Đầu ghi hình 16 kênh AHD QUESTEK QN-8416AHD

Đầu ghi hình 4 kênh H.264 QUESTEK QTX-6104AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6104AHD

Đầu ghi hình 4 kênh H.264 QUESTEK QTX-6104AHD

Đầu ghi hình 8 kênh AHD QUESTEK QN-8408AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QN-8408AHD

Đầu ghi hình 8 kênh AHD QUESTEK QN-8408AHD

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh H.264 QUESTEK QTX-9104NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-9104NVR

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh H.264 QUESTEK QTX-9104NVR

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh Full HD QUESTEK QTX-6416FHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6416FHD

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh Full HD QUESTEK QTX-6416FHD

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh QUESTEK QNF-7004iNVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QNF-7004iNVR

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh QUESTEK QNF-7004iNVR

Đầu ghi hình 4 kênh AHD QUESTEK QTX-6204AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6204AHD

Đầu ghi hình 4 kênh AHD QUESTEK QTX-6204AHD

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh QUESTEK QN-8408TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QN-8408TVI

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh QUESTEK QN-8408TVI

Đầu ghi hình 8 kênh HD-TVI QUESTEK QO-7408TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7408TVI

Đầu ghi hình 8 kênh HD-TVI QUESTEK QO-7408TVI

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh H.264 QUESTEK QTX-6432HS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6432HS

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh H.264 QUESTEK QTX-6432HS

Đầu ghi hình 16 kênh AHD QUESTEK QTX-6116AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6116AHD

Đầu ghi hình 16 kênh AHD QUESTEK QTX-6116AHD

Đầu ghi hình 4 kênh HD-CVI QUESTEK QTD-6104A CVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTD-6104A CVI

Đầu ghi hình 4 kênh HD-CVI QUESTEK QTD-6104A CVI

Đầu ghi hình 4 kênh HD-TVI QUESTEK QO-7404TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7404TVI

Đầu ghi hình 4 kênh HD-TVI QUESTEK QO-7404TVI

Đầu ghi hình 8 kênh H.264 QUESTEK QO-7208- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7208

Đầu ghi hình 8 kênh H.264 QUESTEK QO-7208

Đầu ghi hình 16 kênh AHD QUESTEK QTX-6216AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6216AHD

Đầu ghi hình 16 kênh AHD QUESTEK QTX-6216AHD

Đầu ghi hình 4 kênh H.264 QUESTEK QO-7304- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7304

Đầu ghi hình 4 kênh H.264 QUESTEK QO-7304

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh H.264 QUESTEK QTD-6132- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTD-6132

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh H.264 QUESTEK QTD-6132

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh Full HD QUESTEK QTX-6404FHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6404FHD

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh Full HD QUESTEK QTX-6404FHD

Đầu ghi hình 16 kênh HD-TVI QUESTEK QO-7416TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7416TVI

Đầu ghi hình 16 kênh HD-TVI QUESTEK QO-7416TVI

Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh QUESTEK QTD-6108ACVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTD-6108ACVI

Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh QUESTEK QTD-6108ACVI

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.264 QUESTEK QTX-9116NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-9116NVR

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.264 QUESTEK QTX-9116NVR

Đầu ghi hình camera IP HD 16 kênh H.264 QUESTEK QO-7608HVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7608HVR

Đầu ghi hình camera IP HD 16 kênh H.264 QUESTEK QO-7608HVR

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh H.264 QUESTEK QTX-9108NVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-9108NVR

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh H.264 QUESTEK QTX-9108NVR

Đầu ghi hình AHD 4 kênh QUESTEK QTX-6904AHD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QTX-6904AHD

Đầu ghi hình AHD 4 kênh QUESTEK QTX-6904AHD

Đầu ghi hình camera IP HD 32 kênh H.264 QUESTEK QO-7616HVR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7616HVR

Đầu ghi hình camera IP HD 32 kênh H.264 QUESTEK QO-7616HVR

Đầu ghi hình 8 kênh H.264 QUESTEK QO-7308- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

QO-7308

Đầu ghi hình 8 kênh H.264 QUESTEK QO-7308

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd