Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-8116HCI-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116HCI-SE

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-8116HCI-SE

Đầu ghi hình 8 kênh  chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208HFW-HDMI 8 kênh

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 8 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 8 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 24, HDMI chuẩn H.264 HDS-7324CFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7324CFI-HDMI

Đầu ghi hình 24, HDMI chuẩn H.264 HDS-7324CFI-HDMI

Đầu ghi hình 4 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304HFI-HDMI 4 kênh

Đầu ghi hình 4 kênh HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-7304HFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh  chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216HFW-HDMI 16 kênh

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI

Đầu ghi hình  32 kênh, HDMI chuẩn H.264 HDS-7332CFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332CFI-HDMI

Đầu ghi hình 32 kênh, HDMI chuẩn H.264 HDS-7332CFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh  chuẩn H.264, HDS-7216HVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216HVI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn H.264, HDS-7216HVI-HDMI

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204HFW-HDMI

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H.264, Full WD1 realtime (chuẩn cao cấp 960H), HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF). Hổ trợ RAID0,1,5,10. HDS-7416HFI-RT- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7416HFI-RT

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF). Hổ trợ RAID0,1,5,10. HDS-7416HFI-RT

Đầu ghi hình chuyên dụng cho máy ATM ATMDR-8104HLI-ST- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ATMDR-8104HLI-ST

Đầu ghi hình chuyên dụng cho máy ATM ATMDR-8104HLI-ST

Đầu ghi hình 4 kênh  chuẩn H.264, HDMI HDS-7204HVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204HVI-HDMI 4 kênh

Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn H.264, HDMI HDS-7204HVI-HDMI

Đầu ghi hình 8 kênh  chuẩn H.264, HDMI HDS-7208HVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208HVI-HDMI 8 kênh

Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn H.264, HDMI HDS-7208HVI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-8116HFI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116HFI-HDMI

Đầu ghi hình 16 kênh cao cấp HDMI chuẩn H.264, Full D1 (4CIF) HDS-8116HFI-HDMI

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd