Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/16HD 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-4K/16HD 32 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/16HD 32 kênh

Đầu ghi hình IP HDS-N97256I-24HD 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-24HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP HDS-N97256I-24HD 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3G- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N5504MB/3G

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3G

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/PE (16 cổng PoE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K/PE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/PE (16 cổng PoE)

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoEHDS-N7608I-POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7608I-POE

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoEHDS-N7608I-POE

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/16HD 64 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-4K/16HD 64 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/16HD 64 kênh

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3GW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N5504MB/3GW

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-N5504MB/3GW

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng HDS-N9664I-XH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-XH

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng HDS-N9664I-XH

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-TP50-12DT(4T)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-TP50-12DT(4T)

Đầu ghi hinh Camera HdParagon IP HDS-TP50-12DT(4T)

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7608I-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/8HD 32 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-4K/8HD 32 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9632I-4K/8HD 32 kênh

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp HDS-N7616I-ST- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7616I-ST

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp HDS-N7616I-ST

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HDS-N7604I-POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7604I-POE

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HDS-N7604I-POE

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7616I-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7616I-SE

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7616I-SE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7608I-SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7608I-SP

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7608I-SP

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7604I-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7604I-SE

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7604I-SE

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9632I-SH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-SH

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9632I-SH

Đầu ghi hình IP 16 kênh HDS-N7616I-POE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7616I-POE

Đầu ghi hình IP 16 kênh HDS-N7616I-POE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP

Đầu ghi hình IP 64 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9664I-RT (Hổ trợ RAID)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-RT

Đầu ghi hình IP 64 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9664I-RT (Hổ trợ RAID)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97256I-16HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K 16 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K 16 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K 16 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K/P (16 kênh, tích h?p 16 c?ng POE)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9664I-SH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-SH

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9664I-SH

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-POE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-POE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-POE

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7632I-4K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7732I-4K/E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7732I-4K/E

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7732I-4K/E

Camera IP HdParagon HDS-N5504MB- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N5504MB

Camera IP HdParagon HDS-N5504MB

Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9632I-RT (Hổ trợ RAID)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-RT

Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9632I-RT (Hổ trợ RAID)

Đầu ghi hình IP 32 kênh HDS-N9632I-XH (16 ổ cứng)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9632I-XH

Đầu ghi hình IP 32 kênh HDS-N9632I-XH (16 ổ cứng)

Đầu ghi hình IP 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-16HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97128I-24HD- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N97128I-24HD

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/8HD 64 kênh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N9664I-4K/8HD 64 kênh

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N9664I-4K/8HD 64 kênh

Đầu ghi hình IP HDS-N97128I-16HD 128 kênh hổ trợ 16 ổ cứng và RAID0,1,5,10- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N97128I-16HD

Đầu ghi hình IP HDS-N97128I-16HD 128 kênh hổ trợ 16 ổ cứng và RAID0,1,5,10

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7716I-4K/E

Đầu ghi hinh camera HdParagon HDS-N7716I-4K/E

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7708I-ST- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-N7708I-ST

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7708I-ST

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd