Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7204TVI-HDMI/K 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7204TVI-HDMI/K 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HDparagon HDS-7332FTVI-HDMI/K 32 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332FTVI-HDMI/K 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDparagon HDS-7332FTVI-HDMI/K 32 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7216TVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7216TVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204QTVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/K 16 kênh 2SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/K 16 kênh 2SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Đầu ghi hình HD-TVIHDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVIHDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-BX

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 4 kênh HDS-H7604IP-TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7604IP-TVI

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 4 kênh HDS-H7604IP-TVI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7332TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7332TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-BX

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/KP

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7332TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/KP

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Đầu ghi hình Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh,1 SATA

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 16 kênh HDS-H7616IP-TVI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7616IP-TVI

Đầu ghi hình Hybid TVI-IP 16 kênh HDS-H7616IP-TVI

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208QTVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 8 kênh HDS-7308TVI-HDMI/K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI/K 8 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 8 kênh HDS-7308TVI-HDMI/K

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI/N

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/KE 16 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7216TVI-HDMI/KE 16 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-7208FTVI-HDMI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-7208FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/N- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8132TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8132TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8132TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8124TVI-HDMI 24 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8124TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8124TVI-HDMI 24 kênh, 8 SATA

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204TVI-BX/N

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7308TVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8132TVI-HDMI 32 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8132TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8132TVI-HDMI 32 kênh, 8 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316TVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-BX/N

Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI 16 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216QTVI-HDMI

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI 16 kênh, 1 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108TVI-HDMI 8 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108TVI-HDMI 8 kênh, 8 SATA

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8104FTVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8104FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8104FTVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108FTVI-HDMI 8 kênh, 8SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-8108FTVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108FTVI-HDMI 8 kênh, 8SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316FTVI-HDMI

Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7208TVI-HDMI/K 8 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7208TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình Hd-paragon HDS-7208TVI-HDMI/K 8 kênh 1SATA Turbo HD chuẩn H.265/H.265+

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh 5MP Turbo HD HDS-7204FTVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7204FTVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh 5MP Turbo HD HDS-7204FTVI-HDMI/KP 4 kênh, 1 SATA

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA

Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/S

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7216TVI-HDMI

Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4 kênh HDS-7304TVI-HDMI/K 4 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7304TVI-HDMI/K 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4 kênh HDS-7304TVI-HDMI/K 4 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

Đầu ghi hình HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd