Danh mục sản phẩm

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7616HFW-ST  (16 analog+16 IP. Max 32 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7616HFW-ST (16 analog+16 IP. Max 32 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7616HFW-ST (16 analog+16 IP. Max 32 IP)

Hybrid DVR  HDS-H9008-IP-TVI (8 TVI+10 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Hybrid DVR HDS-H9008-IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR  HDS-H9008HFI-SH  (8 analog+8 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7608HFW-ST (8 analog+8 IP. Max 16 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7604HFW-ST  (4 analog+4 IP. Max 8 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDS-H7604HFW-ST (4 analog+4 IP. Max 8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),HDS-H7604HFW-ST (4 analog+4 IP. Max 8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR  HDS-H9008HFI-SH  (8 analog+8 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH (8 analog+8 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),Hybrid DVR  HDS-H9016HFI-SH  (16 analog+16 IP)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

Hybrid DVR HDS-H9016HFI-SH (16 analog+16 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID),Hybrid DVR HDS-H9016HFI-SH (16 analog+16 IP)

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd