Danh mục sản phẩm

HAC-HUM3101B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HUM3101B

HAC-HUM3101B

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1200EMP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1200EMP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1200EMP-S3

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1100EMH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-HAC-HDW1100EMH

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1100EMH

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1200MP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1200MP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1200MP-S3

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDW1400EMP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1400EMP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDW1400EMP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HUM1220AP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HUM1220AP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HUM1220AP

HAC-HFW1100DP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1100DP

HAC-HFW1100DP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1200RP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1200RP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1200RP-S3

HAC-HFW1200S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1200S

HAC-HFW1200S

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M DH-HAC-EB2401P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-HAC-EB2401P

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M DH-HAC-EB2401P

HAC-HFW1100BP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1100BP

HAC-HFW1100BP

HAC-HDW2120MP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW2120MP

HAC-HDW2120MP

SD42112I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD42112

SD42112I-HC

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDBW2231EP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDBW2231EP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDBW2231EP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231DP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW2231DP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231DP

HAC-HFW2120SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW2120SP

HAC-HFW2120SP

SD59220I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD59220I

SD59220I-HC

CAMERA HDCVI 2.0 MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231RP-Z-IRE6- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

CAMERA HDCVI 2.0 MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

HAC-HFW1200RP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1200RP

HAC-HFW1200RP

HAC-HFW1200S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1200S

HAC-HFW1200S

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400RP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1400RP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400RP

HAC-HFW2220SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW2220SP

HAC-HFW2220SP

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-HAC-HDW1100EMP-A

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A

HAC-HFW1000SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1000SP

HAC-HFW1000SP

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HDW2221EMP-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-HAC-HDW2221EMP-A

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HDW2221EMP-A

HAC-HFW2220RP-VF- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW2220RP-VF

HAC-HFW2220RP-VF

HAC-HFW1200D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1200D

HAC-HFW1200D

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1400SP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400SP

HAC-HDW1100M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW1100M

HAC-HDW1100M

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400TP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1400TP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400TP

HAC-HDW1200E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW1200E

HAC-HDW1200E

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDBW1400EP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDBW1400EP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDBW1400EP

HAC-HDW1000MP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW1000MP

HAC-HDW1000MP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1200SP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1200SP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1200SP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1000SP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1000SP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1000SP-S3

HAC-HDW1100S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW1100S

HAC-HDW1100S

HAC-HFW1100RP-VF- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1100RP-VF

HAC-HFW1100RP-VF

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDW1400RP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1400RP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDW1400RP

HAC-HFW1200RMP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1200RMP

HAC-HFW1200RMP

CAMERA HDCVI 2.0 MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW3231EP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW3231EP-Z

CAMERA HDCVI 2.0 MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW3231EP-Z

HAC-HFW2120RP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW2120RP-Z

HAC-HFW2120RP-Z

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6

CAMERA HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6

HAC-HDW2220EP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW2220EP

HAC-HDW2220EP

HAC-HFW1000RP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1000RP

HAC-HFW1000RP

HAC-HFW2120DP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW2120DP

HAC-HFW2120DP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HUM3100BP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HUM3100BP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HUM3100BP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1200DP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1200DP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1200DP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1000MP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1000MP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1000MP-S3

HAC-HFW1200B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1200B

HAC-HFW1200B

HAC-HDW1000RP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW1000RP

HAC-HDW1000RP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400DP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1400DP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HFW1400DP

HAC-HFW2220DP-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW2220DP-B

HAC-HFW2220DP-B

HAC-HDW1200M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDW1200M

HAC-HDW1200M

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDW2231EMP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW2231EMP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDW2231EMP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW2231SP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231SP

SD6C120I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD6C120I

SD6C120I-HC

HAC-HFW2220RP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW2220RP-Z

HAC-HFW2220RP-Z

CAMERA HDCVI 2.0 MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDBW3231EP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDBW3231EP-Z

CAMERA HDCVI 2.0 MP STARLIGHT CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDBW3231EP-Z

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HUM3201BP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HUM3201BP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HUM3201BP

HAC-HDBW2120EP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HDBW2120EP

HAC-HDBW2120EP

HAC-HFW1100DP-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1100DP-B

HAC-HFW1100DP-B

HAC-HFW1100RM- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HFW1100RM

HAC-HFW1100RM

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1100SP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1100SP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1100SP-S3

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDW2231SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW2231SP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HDW2231SP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1000RP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1000RP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HDW1000RP-S3

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDW1400MP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1400MP

CAMERA HDCVI CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘ PHÂN GIẢI 4M HAC-HDW1400MP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HUM1220AP-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HUM1220AP-W

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HUM1220AP-W

HAC-HFW1100S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

FW1100S

HAC-HFW1100S

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1000RP-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1000RP-S3

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1000RP-S3

HAC-HDBW2220EP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDBW2220EP

HAC-HDBW2220EP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1100DP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW1100DP

CAMERA HDCVI Dahua HAC-HFW1100DP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231EP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HFW2231EP

CAMERA HDCVI Dahua CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC HAC-HFW2231EP

HCVR7108H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7108H

HCVR7108H-S2

DHI-HCVR4232AN-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4232AN-S3

DHI-HCVR4232AN-S3

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4232-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4232-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4232-4KS2

DHI-HCVR4224AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4224AN-S2

DHI-HCVR4224AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4108HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108HS-S2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5108HS-4KL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5108HS-4KL

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5108HS-4KL

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4104-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4104-W

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4104-W

HCVR5108H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5108H

HCVR5108H-S2

HCVR5116H-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5116H

HCVR5116H-S3

Đầu ghi hình HDCVI XVR5116HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5116HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5116HS-S2

ĐẦU GHI HÌNH HDCVI XVR4104C-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4104C-S2

ĐẦU GHI HÌNH HDCVI XVR4104C-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4104HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4104HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4104HS-S2

HCVR4116HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4116HS

HCVR4116HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR2108HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2108HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4116HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4116HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4116HS-S2

DHI-HCVR5432L-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5432L-S2

DHI-HCVR5432L-S2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104C-4M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5104C-4M

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104C-4M

HCVR4108C-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4108C

HCVR4108C-S3

HCVR7104H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7104H

HCVR7104H-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-64-4K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR608-64-4K

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-64-4K

iHCVR5104H-F- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

iHCVR5104H

iHCVR5104H-F

Đầu ghi hình HDCVI XVR5216AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5216AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5216AN-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5216-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5216-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5216-4KS2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5116H-4KL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5116H-4KL

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5116H-4KL

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5832-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5832-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5832-4KS2

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới HCVR7216AN-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7216AN-S3

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới HCVR7216AN-S3

HCVR5104H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5104H

HCVR5104H-S2

HCVR5216AN-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5216AN

HCVR5216AN-S3

HCVR4116HS-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4116HS

HCVR4116HS-S3

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5216AN-4KL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5216AN-4KL

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5216AN-4KL

Đầu ghi hình HDCVI XVR5232AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5232AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5232AN-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5232-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5232-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5232-4KS2

HCVR4104HS-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4104HS

HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5416-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5416-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5416-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5208-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5208-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5208-4KS2

HCVR5116H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5116H

HCVR5116H-S2

HCVR5216AN-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5216AN

HCVR5216AN-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5104HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5104HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5104HS-S2

HCVR5104H-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5104H

HCVR5104H-S3

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104H-4M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5104H-4M

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5104H-4M

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5864-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5864-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5864-4KS2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108C-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR4108C-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR4108C-S2

HCVR7104H-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR7104H

HCVR7104H-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-32-4K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR608-32-4K

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR608-32-4K

HCVR4104C-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4104C

HCVR4104C-S3

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5432L- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5432L

Dòng đầu ghi hình chạy camera 4mega - 4K thế hệ mới XVR5432L

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4216-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4216-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4216-4KS2

HCVR5108H-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5108H

HCVR5108H-S3

DHI-HCVR5424L-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5424L-S2

DHI-HCVR5424L-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4108HS-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4108HS-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4108HS-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2104HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR2104HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR2104HS-S2

HCVR4108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4108HS

HCVR4108HS-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4116HS-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4116HS-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4116HS-4KS2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5108HS-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

XVR5108HS-S2

Đầu ghi hình HDCVI XVR5108HS-S2

HCVR5216A-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR5216A

HCVR5216A-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4208-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4208-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4208-4KS2

HCVR4104C-S2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4104C

HCVR4104C-S2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5464-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5464-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5464-4KS2

HCVR4108HS-S3- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HCVR4108HS

HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5432-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR5432-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR5432-4KS2

CAMERA IP DSS dahua DS2230DIP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS2230DIP

CAMERA IP DSS dahua DS2230DIP

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-A22P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-A22P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-A22P

Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW1320SP

Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C35P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-C35P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C35P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C15P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-C15P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C15P

CAMERA IP DSS dahua DS2130DIP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS2130DIP

CAMERA IP DSS dahua DS2130DIP

Camera IP Dahua IPC-HFW4120DP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4120DP

Camera IP Dahua IPC-HFW4120DP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4231SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4231SP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4231SP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDW4231MP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDW4231MP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDW4231MP

CAMERA IP DSS dahua DS2300DIP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS2300DIP

CAMERA IP DSS dahua DS2300DIP

Camera IP Dahua IPC-K35A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-K35A

Camera IP Dahua IPC-K35A

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HDBW4431EP-ASE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW4431EP-ASE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HDBW4431EP-ASE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW4631EP-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4631EP-SE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW4631EP-SE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW5631EP-ZE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW5631EP-ZE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW5631EP-ZE

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8331EP-Z5- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW8331EP-Z5

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8331EP-Z5

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C22P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-C22P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C22P

CAMERA IP DSS dahua DS2230FIP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS2230FIP

CAMERA IP DSS dahua DS2230FIP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW5231EP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW5231EP-Z

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW5231EP-Z

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8331EP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW8331EP-Z

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8331EP-Z

Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW1220MP-AS-I2

Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2

Camera IP Dahua IPC-HDBW4221FP-AS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW4221FP-AS

Camera IP Dahua IPC-HDBW4221FP-AS

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW5231EP-ZE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW5231EP-ZE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW5231EP-ZE

Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW1120SP

Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP

Camera IP Dahua IPC-HDW1120SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDW1120SP

Camera IP Dahua IPC-HDW1120SP

Camera IP Dahua IPC-HDW4220EP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDW4220EP

Camera IP Dahua IPC-HDW4220EP

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HDBW4631EP-ASE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW4631EP-ASE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HDBW4631EP-ASE

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW4231EP-AS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW4231EP-AS

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW4231EP-AS

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C12P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-C12P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-C12P

Camera IP Dahua IPC-HFW2320RP-VFS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW2320RP-VFS

Camera IP Dahua IPC-HFW2320RP-VFS

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-A15P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-A15P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-A15P

Camera IP Dahua DH-IPC-EB5500P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-EB5500P

Camera IP Dahua DH-IPC-EB5500P

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-PFW8800-A180- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-PFW8800-A180

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-PFW8800-A180

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW4231EP-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4231EP-SE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW4231EP-SE

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4431S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4431S

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4431S

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HDBW1320EP-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW1320EP-W

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HDBW1320EP-W

Camera IP Dahua IPC-HUM8231P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HUM8231P

Camera IP Dahua IPC-HUM8231P

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4231DP-AS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4231DP-AS

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4231DP-AS

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-K15P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-K15P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-K15P

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW1230EP-S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW1230EP-S

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW1230EP-S

CAMERA IP DSS DS2130FIP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS2130FIP

CAMERA IP DSS DS2130FIP

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW4431EP-SE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4431EP-SE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HFW4431EP-SE

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW4231FP-AS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW4231FP-AS

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW4231FP-AS

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HDBW1120EP-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW1120EP-W

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HDBW1120EP-W

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDW4431MP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDW4431MP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDW4431MP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4431DP-AS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4431DP-AS

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4431DP-AS

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW4431EP-AS- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW4431EP-AS

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW4431EP-AS

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8231EP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW8231EP-Z

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8231EP-Z

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HFW1320SP-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW1320SP-W

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HFW1320SP-W

Camera IP Dahua DH-IPC-EBW81200P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-EBW81200P

Camera IP Dahua DH-IPC-EBW81200P

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8231EP-Z5- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW8231EP-Z5

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW8231EP-Z5

Camera IP Dahua IPC-HUM8101P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HUM8101P

Camera IP Dahua IPC-HUM8101P

Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW1220MP-S-I2

Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2

Camera IP Dahua IPC-HDW1320SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDW1320SP

Camera IP Dahua IPC-HDW1320SP

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW5231EP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW5231EP-Z

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDBW5231EP-Z

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4830EP-S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4830EP-S

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW4830EP-S

Camera IP Dahua IPC-HFW4120DP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW4120DP

Camera IP Dahua IPC-HFW4120DP

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HFW1120SP-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

0IPC-HFW1120SP-W

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI IPC-HFW1120SP-W

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDW4830EMP-A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDW4830EMP-A

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HDW4830EMP-A

CAMERA IP DSS dahua DS2300FIP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DS2300FIP

CAMERA IP DSS dahua DS2300FIP

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4104HS-4KS2- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

NVR4104HS-4KS2

Đầu ghi hình NVR Dahua NVR4104HS-4KS2

Camera IP Dahua IPC-HFW1220SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW1220SP

Camera IP Dahua IPC-HFW1220SP

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-A12P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-A12P

CAMERA IP HỖ TRỢ WIFI DH-IPC-A12P

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HDBW4231EP-ASE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDBW4231EP-ASE

CAMERA IP Dahua CÔNG NGHỆ EPOE IPC-HDBW4231EP-ASE

Camera IP Dahua IPC-HDW1220SP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HDW1220SP

Camera IP Dahua IPC-HDW1220SP

Camera IP Dahua IPC-HFW2221RP-ZS-IRE6- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW2221RP-ZS-IRE6

Camera IP Dahua IPC-HFW2221RP-ZS-IRE6

Camera IP Dahua DH-IPC-EB5531P- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-IPC-EB5531P

Camera IP Dahua DH-IPC-EB5531P

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW5431EP-Z- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

IPC-HFW5431EP-Z

CAMERA IP Dahua HỖ TRỢ H265 VÀ STARLIGHT IPC-HFW5431EP-Z

Camera speed dome HDCVI Dahua SD49225I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD49225I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD49225I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD59225I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD59225I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD59225I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD6C131I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD6C131I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD6C131I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD42212I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD42212I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD42212I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD42C212I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD42C212I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD42C212I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD6C225I-HC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD6C225I-HC

Camera speed dome HDCVI Dahua SD6C225I-HC

Camera speed dome IP Dahua SD29204T-GN-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD29204T-GN-W

Camera speed dome IP Dahua SD29204T-GN-W

Camera speed dome IP Dahua SD42212T-HN- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD42212T-HN

Camera speed dome IP Dahua SD42212T-HN

Camera speed dome IP Dahua SD59430U-HNI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD59430U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD59430U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD6C131U-HNI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD6C131U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD6C131U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD6C430U-HNI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD6C430U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD6C430U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD29204T-GN- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD29204T-GN

Camera speed dome IP Dahua SD29204T-GN

Camera speed dome IP Dahua SD59131U-HNI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD59131U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD59131U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD49225T-HN- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD49225T-HN

Camera speed dome IP Dahua SD49225T-HN

Camera speed dome IP Dahua SD59225U-HNI- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD59225U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD59225U-HNI

Camera speed dome IP Dahua SD59220T-HN- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

SD59220T-HN

Camera speed dome IP Dahua SD59220T-HN

Camera hành trình Dahua CA-UM480BP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

CA-UM480BP

Camera hành trình Dahua CA-UM480BP

Camera hành trình Dahua CA-MW181E- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

CA-MW181E

Camera hành trình Dahua CA-MW181E

Camera hành trình Dahua CA-M180G-170- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

CA-M180G-170

Camera hành trình Dahua CA-M180G-170

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC-GCW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-SC-GCW

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC-GCW

Đầu ghi camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua DH-MCVR5104-GC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DH-MCVR5104-GC

Đầu ghi camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua DH-MCVR5104-GC

Camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua HAC-HDW1100G-M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1100G-M

Camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua HAC-HDW1100G-M

Camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua HAC-HMW3100- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HMW3100

Camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua HAC-HMW3100

Camera hành trình Dahua CA-MW181FP-IR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

CA-MW181FP-IR

Camera hành trình Dahua CA-MW181FP-IR

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC-G- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-SC-G

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC-G

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-SC

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE-GC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-HE-GC

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE-GC

Camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua HAC-HDW1220G-M- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAC-HDW1220G-M

Camera hành trình công nghệ HDCVI Dahua HAC-HDW1220G-M

Camera hành trình Dahua CA-M180G-B-170- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

CA-M180G-B-170

Camera hành trình Dahua CA-M180G-B-170

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-HE

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE-G- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-HE-G

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE-G

Camera hành trình Dahua CA-MW183H- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

CA-MW183H

Camera hành trình Dahua CA-MW183H

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE-GCW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-HE-GCW

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-HE-GCW

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC-GC- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DVR0404ME-SC-GC

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DVR0404ME-SC-GC

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DSS4004- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DSS4004

Đầu ghi Camera hành trình Dahua DSS4004

Thiết bị báo động trung tâm Duahua ARC2000B-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARC2000B-W

Thiết bị báo động trung tâm Duahua ARC2000B-W

Đầu báo nước tràn không dây Dahua DHI-ARD910-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ARD910-W

Đầu báo nước tràn không dây Dahua DHI-ARD910-W

Cảm biến mở của Duahua ARD311-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARD311-W

Cảm biến mở của Duahua ARD311-W

Tủ báo động network 16 kênh Dahua ARC2016C-G- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARC2016C-G

Tủ báo động network 16 kênh Dahua ARC2016C-G

Đầu báo khói có dây Dahua DHI-FAD201A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-FAD201A

Đầu báo khói có dây Dahua DHI-FAD201A

Còi và đèn báo không dây ARA10-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARA10-W

Còi và đèn báo không dây ARA10-W

Đầu báo khói không dây Dahua DHI-FAD122A-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-FAD122A-W

Đầu báo khói không dây Dahua DHI-FAD122A-W

Tủ báo động network 8 kênh video Dahua ARC5808C-C- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARC5808C-C

Tủ báo động network 8 kênh video Dahua ARC5808C-C

Cảm biến rèm Duahua ARD1611-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARD1611-W

Cảm biến rèm Duahua ARD1611-W

Cảm biến hồng ngoại treo tường Duahua ARD1231-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARD1231-W

Cảm biến hồng ngoại treo tường Duahua ARD1231-W

Điều kiển tắt mở từ xa Duahua ARA20-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARA20-W

Điều kiển tắt mở từ xa Duahua ARA20-W

Bàn điều kiển không dây Duahua ARK20C-MW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARK20C-MW

Bàn điều kiển không dây Duahua ARK20C-MW

Điều kiển tắt mở từ xa ARA22-W- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARA22-W

Điều kiển tắt mở từ xa ARA22-W

Bàn điều khiển Dahua ARK10C- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARK10C

Bàn điều khiển Dahua ARK10C

Tủ báo động network 4 kênh video Dahua ARC5408C-C- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARC5408C-C

Tủ báo động network 4 kênh video Dahua ARC5408C-C

Thiết bị báo động trung tâm Duahua ARC5402A-GW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARC5402A-GW

Thiết bị báo động trung tâm Duahua ARC5402A-GW

Tủ báo động network 8 kênh Dahua ARC2008C-G- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ARC2008C-G

Tủ báo động network 8 kênh Dahua ARC2008C-G

Chuông cửa màn hình Dahua POE Switch VTNS1060A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

POE Switch VTNS1060A

Chuông cửa màn hình Dahua POE Switch VTNS1060A

Chuông cửa màn hình Dahua VTH5221D/DW- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTH5221D/DW

Chuông cửa màn hình Dahua VTH5221D/DW

Chuông cửa màn hình Dahua VTH1550CH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTH1550CH

Chuông cửa màn hình Dahua VTH1550CH

Chuông cửa màn hình Dahua VTH1520A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTH1520A

Chuông cửa màn hình Dahua VTH1520A

Chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTO6000CM

Chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM

Chuông cửa màn hình Dahua VTH1510CH- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTH1510CH

Chuông cửa màn hình Dahua VTH1510CH

Chuông cửa màn hình Dahua VTO2000A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTO2000A

Chuông cửa màn hình Dahua VTO2000A

Chuông cửa màn hình Dahua VTO2111D-WP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTO2111D-WP

Chuông cửa màn hình Dahua VTO2111D-WP

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1201D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASR1201D

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1201D

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1200D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASR1200D

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1200D

Bộ kiểm soát cửa độc lập Dahua DHI-ASM102(V2)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASM102(V2)

Bộ kiểm soát cửa độc lập Dahua DHI-ASM102(V2)

Bộ kiểm soát cửa độc lập (1 cửa)   DHI-ASA2212A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASA2212A

Bộ kiểm soát cửa độc lập (1 cửa) DHI-ASA2212A

Bộ kiểm soát cửa độc lập (1 cửa) DHI-ASI1212D-D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASI1212D-D

Bộ kiểm soát cửa độc lập (1 cửa) DHI-ASI1212D-D

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1100B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASR1100B

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1100B

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1102A(V2)- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASR1102A(V2)

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASR1102A(V2)

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASC1204B-S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASC1204B-S

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASC1204B-S

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASC1204C-D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASC1204C-D

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO Dahua DHI-ASC1204C-D

Đầu thiết lập thẻ Dahua DHI-ASM100- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASM100

Đầu thiết lập thẻ Dahua DHI-ASM100

Khóa cửa Dahua ASL2101S-R- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL2101S-R

Khóa cửa Dahua ASL2101S-R

Khóa cửa Dahua ASL2101S-L- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL2101S-L

Khóa cửa Dahua ASL2101S-L

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8112K-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL8112K-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8112K-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL6101R-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL6101R-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL6101R-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8112R-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL8112R-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8112R-B

Khóa cửa Dahua ASL411S-D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL411S-D

Khóa cửa Dahua ASL411S-D

Khóa cửa Dahua ASL411S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL411S

Khóa cửa Dahua ASL411S

Khóa cửa Dahua DHI-ASL6101K-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL6101K-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL6101K-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8112S-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL8112S-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8112S-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8101R- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL8101R

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8101R

Khóa cửa Dahua ASL413S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL413S

Khóa cửa Dahua ASL413S

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8101S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL8101S

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8101S

Khóa cửa Dahua DHI-ASL6101S-B- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL6101S-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL6101S-B

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8101K- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHI-ASL8101K

Khóa cửa Dahua DHI-ASL8101K

Khóa cửa Dahua ASL2101S/K-WR- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL2101S/K-WR

Khóa cửa Dahua ASL2101S/K-WR

Khóa cửa Dahua ASL412S- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL412S

Khóa cửa Dahua ASL412S

Khóa cửa Dahua ASL2101S/K-WL- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASL2101S/K-WL

Khóa cửa Dahua ASL2101S/K-WL

Đế nổi VTOB108- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTOB108

Đế nổi VTOB108

Màn hình LCD IPS công nghiệp DHL24-F600- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHL24-F600

Màn hình LCD IPS công nghiệp DHL24-F600

Công tắc nguồn cho phòng khách sạn Dahua T86M1Y- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

T86M1Y

Công tắc nguồn cho phòng khách sạn Dahua T86M1Y

Bộ chuyển đổi quang điện OTE102T/OTE102R- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

OTE102T/OTE102R

Bộ chuyển đổi quang điện OTE102T/OTE102R

Đế âm dùng cho hệ thống chuông hìn VTOB107- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

VTOB107

Đế âm dùng cho hệ thống chuông hìn VTOB107

Thiết bị ghi đọc thẻ Mifare Dahua ASM200 & ASM200D- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASM200 & ASM200D

Thiết bị ghi đọc thẻ Mifare Dahua ASM200 & ASM200D

Thẻ Mifare (IC Card) -  ID Card- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

The Mifare (IC Card) - ID Card

Thẻ Mifare (IC Card) - ID Card

Thiết bị cầm tay thông minh Dahua ASH100- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

ASH100

Thiết bị cầm tay thông minh Dahua ASH100

Thẻ Mifare (IC Card) -  ID Card- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

The Mifare (IC Card) - ID Card

Thẻ Mifare (IC Card) - ID Card

Micro hiệu xuất cao HAP200- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAP200

Micro hiệu xuất cao HAP200

Switch POE Dahua PFS3008-8GT- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS3008-8GT

Switch POE Dahua PFS3008-8GT

Switch POE Dahua PFS3005-5GT- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS3005-5GT

Switch POE Dahua PFS3005-5GT

Thiết bị chuyển đổi quang điện OTE103T/OTE103T- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

OTE103T/OTE103T

Thiết bị chuyển đổi quang điện OTE103T/OTE103T

Switch POE Dahua PFS3106-4P-60- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS3106-4P-60

Switch POE Dahua PFS3106-4P-60

Switch POE Dahua PFS3110-8P-96- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS3110-8P-96

Switch POE Dahua PFS3110-8P-96

Switch POE Dahua PFS5424-24T- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS5424-24T

Switch POE Dahua PFS5424-24T

Switch POE Dahua POE Switch VTNS1060A- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

POE Switch VTNS1060A

Switch POE Dahua POE Switch VTNS1060A

Switch POE Dahua PFS3005-4P-58- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS3005-4P-58

Switch POE Dahua PFS3005-4P-58

Switch POE Dahua PFS3009-8ET-9- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS3009-8ET-9

Switch POE Dahua PFS3009-8ET-9

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4218-16ET-190- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS4218-16ET-190

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4218-16ET-190

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4226-24ET-240- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS4226-24ET-240

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4226-24ET-240

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4018-16P-250- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS4018-16P-250

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4018-16P-250

Switch POE Dahua PFS3024-24GT- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS3024-24GT

Switch POE Dahua PFS3024-24GT

Micro giấu kín HAP100- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAP100

Micro giấu kín HAP100

Màn hình LCD IPS công nghiệp DHL27-F600- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

DHL27-F600

Màn hình LCD IPS công nghiệp DHL27-F600

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFL2106-4ET-96- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFL2106-4ET-96

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFL2106-4ET-96

Micro hiệu xuất cao HAP300- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

HAP300

Micro hiệu xuất cao HAP300

Switch POE Dahua PFS3016-16GT- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

0PFS3016-16GT

Switch POE Dahua PFS3016-16GT

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4026-24P-370- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

PFS4026-24P-370

Switch POE CÔNG NGHIỆP Dahua PFS4026-24P-370

Switch POE Dahua S1000-8TP- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

S1000-8TP

Switch POE Dahua S1000-8TP

Dữ liệu đang được cập nhật.
Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd