Danh mục sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

051

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

070

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

015

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

047

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

065

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

018

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

010

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

073

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

050

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd