Danh mục sản phẩm

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

073

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

049

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168

Điện Thoại Bàn PANASONIC KX-TS500- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

KX-TS500

Điện Thoại Bàn PANASONIC KX-TS500

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

047

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

017

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

051

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

048

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

013

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

Card tổng đài PANASONIC KX-TES824- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

007

Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

050

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

Card tổng đài Panasonic KX-TDA600- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

058

Card tổng đài Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

016

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

005

Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

014

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

019

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

029

CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

028

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

018

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

010

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

069

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

004

Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA600- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

054

Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

052

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

021

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

065

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

009

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

008

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

074

Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

006

Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra

Tổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

002

Tổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra

Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

055

Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

053

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

070

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

046

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144

Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

067

Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321X

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

022

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

020

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

003

Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

068

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X

Tổng đài Panasonic KX-TES824- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

001

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

061

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

023

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

015

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

062

Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh- Inktech.com.vn -Tinhockhaiminh.com

012

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

Copyright © 2016 by Khai Minh Co.,Ltd